LANKYTOJAI TURI TEISĘ:

 • Patekti į mokamą renginį F2 Lithuania – pateikę bilietus arba dokumentus, suteikiančius teisę įeiti, įvažiuoti.
 • Rūkyti tik specialiai tam skirtose ir specialiai pažymėtose vietose.

LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA:

 • Patekti į renginį be bilietų arba kitų dokumentų, suteikiančių teisę patekti į renginį.
 • Įsinešti į renginų įvairius skysčius, alkoholinius gėrimus, gaiviuosius gėrimus, nuodingas ir psichotropines medžiagas, ginklus, aštrius daiktus, sprogstamąsias medžiagas, gyvūnus, kitokius daiktus, kuriuos įsinešti draudžia renginio organizatorius, arba apsaugai kyla įtarimas, kad tokie daiktai gali kelti pavojų aplinkiniams.
 • Pavojingai elgtis, keliant grėsmę sau ir kitiems lankytojams.
 • Patekti į renginį apsvaigusiems nuo alkoholinių gėrimų ir/ar psichotropinių medžiagų.
 • Šiukšlinti, mėtyti įvairius daiktus į vandenį, ant žemės bei kitokiais būdais trikdyti normalią renginio eigą.
 • Be organizatorių ar apsaugos leidimo patekti ant scenos, lankytis atlikėjų, sportininkų persirengimo kambariuose, renginių organizatorių darbo vietose, tarnybinėse patalpose.
 • Šauksmais ar kitokiais veiksmais žeminti renginių dalyvių, žiūrovų žmogiškąjį orumą bei ignoruoti elgesio viešose vietose normas.
 • Be administracijos, apsaugos ar kitų asmenų, atsakingų už viešąją tvarką, leidimo įvažiuoti automobiliais ar kitu transportu į renginio teritoriją.
 • Gadinti ir laužyti apipavidalinimo elementus, inventorių, želdinius.

 

Asmenys, nesilaikantys šių taisyklių, į teritoriją neįleidžiami arba šalinami iš teritorijos be atskiro įspėjimo!

Už viešosios tvarkos ir renginio taisykių pažeidimus baudžiama įstatymų nustatyta tvarka.
LANKYTOJAI PRIVALO ŽINOTI, KAD:

 • Saugumo sumetimais renginio teritorijoje yra įrengta vaizdo stebėjimo sistema, fiksuojanti lankytojus bei jų veiksmus.
 • Bilietą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę patekti į areną, lankytojas privalo saugoti iki renginio pabaigos.
 • Renginio organizatoriai ir apsauga neatsako už asmeninius lankytojų daiktus.
 • Renginio apsauga turi teisę neįleisti į renginį nepageidaujamų asmenų (“Face Control”).

 

Kiekvienas lankytojas, patekęs į renginį, automatiškai patvirtina, kad yra susipažinęs su šiomis  taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

 

Renginio organizariai: Asociacija “F2Lithuania”